Top
 • Quản lý chất lượng
   Quản lý chất lượng

   Toàn thể cán bộ nhân viên Thiên Nhân luôn xác định ràng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng là tiêu chí sống còn của công ty. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín và thương hiệu của công ty, quyết định sự tồn tại và phát triển vững chắc của công ty.

 • Mục tiêu
   Mục tiêu

   • Xây dựng thương hiệu Thiên Nhân ngày càng phát triển và đủ sức cạnh tranh.
   • Chú trọng đầu tư máy móc thiết bị thi công, công nghệ quản lý, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản phẩm.
   • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm, giá trị cao nhất là sự an toàn.

 • Tầm nhìn
   Tầm nhìn

   Phát triển thành công ty xây dựng ở tầm trung trong lĩnh vực thiết kế & thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. Tạo lập một môi trường làm việc mang lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy một cách toàn diện tài năng của từng cán bộ công nhân viên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ nhân viên.

 • Chính sách nhân sự
   Chính sách nhân sự

   Nhân lực là tài sản quý giá nhất, là sức mạnh tạo thành công cho công ty”. Với tiêu chí  đó, Thiên Nhân không chỉ là địa chỉ uy tín cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà còn là môi trường làm việc lý tưởng cho đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn và tay nghề cao.  

 • 1
   
  2