Top

Thái quát qui trình thiết kế nhà của Thiên Nhân qua các giai đoạn như sau:

  •  - Gặp mặt, tìm hiểu nhu cầu cụ thể. Nhận yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, trao đổi thông tin.
  •  - Thoả thuận cụ thể về thiết kế phí, thời hạn bàn giao hồ sơ, trách nhiệm của các bên, mẫu hợp đồng.
  •  - Ký hợp đồng thiết kế.
  •  - Khảo sát, chụp ảnh, đo vẽ hiện trạng (nếu có).
  •  - Thiết kế phương án sơ bộ.
  •  - Tiếp tục hoàn thiện phương án trên cơ sở phương án sơ bộ và các đóng góp từ chủ đầu tư.
  •  - Nếu chủ đầu tư duyệt phương án sơ bộ, công ty tiến hành triển khai hồ sơ kỹ thuật và dự toán thi công chi tiết.
  •  - Bàn giao toàn bộ hồ sơ.
  •  - Chủ đầu tư nhận hồ sơ kỹ thuật thi công, thanh lý hợp đồng thiết kế.

Tùy vào từng nhu cầu thiết kế nhà cụ thể mà thời gian đầu tư nghiên cứu hoàn thành hồ sơ thiết kế khác nhau, trung bình từ 10 - 20 ngày làm việc.  

Đang tải bình luận,....
Đọc thêm